Kỹ thuật Uốn Setting mềm hóa tĩnh điện 2018 – Với sản phẩm Becos

Kỹ thuật mới – công nghệ mới trong Uốn Setting 2018 Becos xin chia sẻ với các nhà tạo mẫu : Phương pháp  rửa Kềm trước khi gia nhiệt. Phương pháp mềm  hóa  tĩnh điện. Phương pháp áp dụng Keratin vào thuốc uốn Setting Chính là những kỹ thuật mới 2018 áp dụng với sản […]

Chương trình kỹ thuật uốn nóng Setting – MỀM HÓA TĨNH ĐIỆN ngày 29/5/2018 tại Rạch Sỏi – Kiên Giang

Chương trình kỹ thuật uốn nóng Setting

Kỹ thuật mới – công nghệ mới trong uốn Setting 2018. Becos xin chia sẻ với các nhà tạo mẫu : Phương pháp  rửa Kềm trước khi gia nhiệt. Phương pháp mềm  hóa  tĩnh điện. Phương pháp áp dụng Keratin vào thuốc uốn Setting Chính là những kỹ thuật mới 2018 áp dụng với sản […]