Du học kỹ thuật “Tony & Guy 2020” với Becos

        

     

Tiêu đề  huấn luyện kỹ thuật của 2020 :

For students who have already attended the Future Foundation, may i suggest the Creative course.

This is based on the latest collection released by London every year.

It will be an advanced and fast-paced course with Creative Cut & Colour demos.

Đối với những học viên đã tham gia khóa Future Foundation, tôi xin đề nghị cho họ học lớp Creative (Sáng tạo).  

Lớp học này căn cứ vào mẫu sưu tập tóc mới nhất do phía Luân Đôn phát hành hàng năm. Đây sẽ là khóa học nâng cao và nhịp độ nhanh với các phần minh họa Cắt và Nhuộm Sáng tạo.  

The Creative techniques for 2020 will be focused on our latest collection, named Trend Report 2020.

Các kỹ thuật sáng tạo cho năm 2020 sẽ được quy tụ trong bộ sưu tập mới nhất của chúng tôi, có tên là Trend Report 2020. Cô có thể xem ở đường dẫn ở đây. 

You can see the looks here:

https://toniandguy.com/2020/trendreport

The Creative Cut redefines the characteristics of attitude and individuality, which are the key to Toni&Guy Advanced Education.

Khóa Cắt tóc Sáng tạo xác định lại các đặc điểm về phong cách và cá nhân, là điểm then chốt của chương trình giáo dục tiên tiến của Toni & Guy.

This course provide a unique opportunity to experience our advanced haircutting techniques, created to accommodate new fashion trends as we interpret them. TONI & GUY is justifiably proud of this progressive course, taught by our International Art Team members, who are based in Singapore.

Khóa học này đem đến cơ hội duy nhất để thực nghiệm các kỹ thuật cắt tóc tiên tiến, được sáng tạo để phục vụ các xu hướng thời trang mới khi chúng tôi thể hiện chúng. Toni&Guy thực sự tự hào về khóa học tiên tiến này, do các thành viên Đội Nghệ Thuật Quốc tế tại Singapore giảng dạy.

This highly inspiring course demands total commitment and focus. Students should ideally have no less than three years’ experience as qualified stylists to fully benefit from this motivational course, which offers practical workshops and demonstrations on live models. Khóa học nhiều cảm hứng này đòi hỏi sự cam kết và tập trung hoàn toàn. Đối tượng học viên tham gia lý tưởng là có không ít hơn 3 năm kinh nghiệm là những nhà làm tóc được chứng nhận để họ có thể được hưởng hoàn toàn các lợi ích do khóa học này mang lại, bao gồm các buổi thực hành tại chỗ và các phần minh họa với người mẫu sống động.

 For the Creative course, students get to watch live demonstrations of Creative Cut & Colour and get to participate in workshops.

Trong khóa học này, học viên được xem các phần minh họa sống động về cách Cắt & Nhuộm Sáng tạo, và trực tiếp tham gia vào các buổi hội thảo.

Our Creative course will be based on the latest collection just released by London every year – the students will get to experience the latest and newest trends in hair. Khóa học Sáng tạo của học viện chúng tôi được xây dựng dựa trên các kiểu sưu tập tóc mới nhất do phía Luân Đôn giới thiệu mỗi năm – học viên sẽ được học hỏi kinh nghiệm về các xu hướng tóc mới và sáng tạo nhất.

Thông tin liên hệ :
– Phone/zalo : 0949 802 716 ( mr Huy)
– Hotline :  091 6867 091 – 0888 111 788 ( admin).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *