Du học kỹ thuật “Tony & Guy 2020” với Becos

               Tiêu đề  huấn luyện kỹ thuật của 2020 : For students who have already attended the Future Foundation, may i suggest the Creative course. This is based on the latest collection released by London every year. It will be an advanced and fast-paced course with Creative Cut & Colour demos. Đối với những […]

Kỹ thuật Uốn Setting mềm hóa tĩnh điện 2018 – Với sản phẩm Becos

Kỹ thuật mới – công nghệ mới trong Uốn Setting 2018 Becos xin chia sẻ với các nhà tạo mẫu : Phương pháp  rửa Kềm trước khi gia nhiệt. Phương pháp mềm  hóa  tĩnh điện. Phương pháp áp dụng Keratin vào thuốc uốn Setting Chính là những kỹ thuật mới 2018 áp dụng với sản […]