Tu nghiệp Singapore

CTY TNHH TMDV TOÀN PHÚ PHÁT – nhãn hàng Becos đã kết nối với học viện tóc TONI& GUY quốc tế tại Singapore để tổ chức các buổi huấn luyện kỹ thuật cho các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam.

Buổi huấn luyện dự kiến tổ chức vào tháng 3/2019, sau đây là những nội dung mà học viện TONI & GUY cung cấp để tổ chức buổi huấn luyện kỹ thuật cắt :

  1. Tiêu đề của lớp học “’Future Foundation’ course for our customers – Nền tảng tương lai”

In addition, we have some queries and need your further advice and assistance :

  1. Please provide detail information about the course : course program, which skills will the students be taught, what will they get after the course, etc…… We need these information to introduce to the students, and motivate them.

With the emphasis firmly on upgrading, strengthening and perfecting cutting & colouring techniques, this empowering and motivating course focuses on building confidence and knowledge. The techniques taught within this course form the foundation of all TONI&GUY education globally. Through demonstrations and practical sessions you will learn to reinforce and refine previously learnt skills to give you a technical edge that results in increased accuracy and precision.        (Với sự chú trọng nâng cao, tăng cường và hoàn thiện các kỹ thuật cắt và nhuộm, khóa học này tập trung vào việc xây dựng kiến thức và sự tự tin cho các học viên. Các kỹ thuật được giảng dạy trong khóa học này kiến tạo nên nền tảng giáo dục của TONI&GUY toàn cầu. Thông qua các buổi minh họa và phần thực hành, học viên sẽ được củng cố và chọn lọc trau chuốt lại các kỹ năng đã đươc học trước đây, đạt được sự tinh tế trong kỹ thuật và tăng thêm sự chính xác trong cách thể hiện)

The students will be sitting through theory lesson, demonstrations by the trainers and hands-on workshop for them. They will be learning about the Future Foundation techniques which are being used in TONI&GUY world-wide in the salon as well as for all our in-house training.             (học viên sẽ ngồi nghe phần học lý thuyết, minh họa do các giảng viên thực hiện và thực hành tại chỗ. Sẽ được học các kỹ thuật về Nền Tảng Tương Lai đang được áp dụng tại các viện tóc TONI&GUY toàn thế giới cũng như ở các buổi đào tạo nội bộ)

After the course, they would get the valuable knowledge of the TONI&GUY Future Foundation techniques which are only taught in authorised TONI&GUY academies.           (sau khóa học, học viên sẽ tích lũy được vốn kiến thức quý giá về các kỹ thuật của Nền Tảng Tương Lai của TONI&GUY. Các kỹ thuật này chỉ được giảng dạy riêng ở các trường học được ủy nhiệm của TONI&GUY)

2. Will you provide course materials to the students ? and tools/equipment for practices ?

The students will be given a notebook where they can write down notes during the lessons. All students are required to bring along their personal equipment such as scissors, combs, brushes and clips. The Academy will provide hairdryers. The Future Foundation book is also available for purchase at SGD256.80 per book, Future Foundation is available for purchase at SGD963.80        (học viên được cung cấp 1 quyển sổ ghi chép để sử dụng trong các bài giảng. Yêu cầu tất cả học viên phải mang theo dụng cụ cá nhân như kéo, lược, bàn chải và kẹp. Học viện sẽ cung cấp máy sấy tóc. Cuốn sách Future Foundation luôn có sẵn với giá SGD 256.80/quyển.    

3. Will the students receive a certificate (or degree) after they attend this course ? Will your school keep this certificate in records so that the student can attend the upper-level courses in the future ?Upon successful completion, the students will receive a certificate stating their name and the course they have attended. All students to keep their certificate safely and provide it to the Academy in the future if needed. TONI&GUY certificates are recognized world-wide in any TONI&GUY.       (Sau khi hoàn tất khóa học thành công, học viên được nhận 1 chứng chỉ có ghi tên và khóa học. Học viên giữ kỹ CHứng Chỉ này và xuất trình cho học viện khi cần sau này. Các chứng chỉ của TONI&GUY đều được công nhận ở bất kỳ cơ sở TONI&GUY trên thế giới).

—oOo—

Mọi thắc mắc xin vui lòng  liên hệ : 0949 802 716 ( mr Huy).

                                                        091 6867 091 ( ms Chi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *